Lắp đặt hoàn thiện 21 bộ cầu trục cho nhà máy nhựa COTEC.KCN Phúc Khánh thành phố Thái Bình

  Thứ Wed, 16/06/2021  (1)Bình luận

21 hệ cầu trục tại Thái Bình:Sử dụng palang nhập khẩu Hàn Quốc có thương Hiệu KCE với trọng tải từ 3 tấn đến 10 tấn 

– Chi tiết và số lượng cụ thể như sau:

 

    1. 05 hệ cầu trục dầm đơn 3 tấn/ 05 single girder cranes 3 tons,
    2. 11 hệ cầu trục dầm đơn 5 tấn/ 11 single girder cranes 5-tons,
    3. 04 hệ cầu trục dầm đơn 7.5 tấn/ 04 single girder cranes 7.5 tons,
    4. 01 hệ cầu trục dầm đôi 10 tấn/ 01 double girder crane 10 tons.

1.Cầu trục dầm đơn 3 tấn :
– Thông số kỹ thuật cầu trục 3 tấn cụ thể như sau:

Thông số chung: palang 3 tấn tại Thái Bình được chúng tôi nhập khẩu thiết bị và tư vấn chế tạo lắp ráp thiết bị theo yêu cầu để đáp ứng với mục đích của nhà máy

Thông số pa lăng 3 tấn

+ Kiểm tải : 3,75 tấn+ Tải trọng nâng tối đa: 3000 kg (3 tấn)

+ Khẩu độ: 8M

+ Chiều dài:34 m

+ Chiều cao nâng:4.5m
+ Tốc độ di chuyển palang : 12/5 mét/phút

+ Tốc độ di chuyển dọc cầu trục : 24 mét/phút

Dưới đây là hình ảnh  cầu trục dầm đơn 3  tấn mà chúng tôi đã thi công lắp đặt :

2.Cầu trục dầm đơn 5 tấn :

– Thông số kỹ thuật cầu trục 5 tấn cụ thể như sau:

Thông số chung: palang 5 tấn tại Thái Bình được chúng tôi nhập khẩu thiết bị và tư vấn chế tạo lắp ráp thiết bị theo yêu cầu để đáp ứng với mục đích của nhà máy

Thông số pa lăng 5 tấn

+ Kiểm tải :6,25  tấn+ Tải trọng nâng tối đa: 5000kg (5 tấn)

+ Khẩu độ: 8M

+ Chiều dài:34 m

+ Chiều cao nâng:4.5m
+ Tốc độ di chuyển palang : 12/5 mét/phút

+ Tốc độ di chuyển dọc cầu trục : 24 mét/phút

Dưới đây là hình ảnh  cầu trục dầm đơn 5 tấn mà chúng tôi đã thi công lắp đặt :

3.Cầu trục dầm đơn 7. 5 tấn :

– Thông số kỹ thuật cầu trục 7,5 tấn cụ thể như sau:

Thông số chung:palang 7,5 tấn tại Thái Bình được chúng tôi nhập khẩu thiết bị và tư vấn chế tạo lắp ráp thiết bị theo yêu cầu để đáp ứng với mục đích của nhà máy

Thông số pa lăng 7.5 tấn

+ Kiểm tải :9.38  tấn

+ Tải trọng nâng tối đa: 7.500kg (7.5 tấn)

+ Khẩu độ: 8M

+ Chiều dài:34 m

+ Chiều cao nâng:4.04m
+ Tốc độ di chuyển palang : 12/5 mét/phút

+ Tốc độ di chuyển dọc cầu trục : 24 mét/phút

Dưới đây là hình ảnh  cầu trục dầm đơn 7,5 tấn mà chúng tôi đã thi công lắp đặt :

4.Cầu trục dầm đôi  10 tấn :

– Thông số kỹ thuật cầu trục 10 tấn cụ thể như sau:

Thông số chung: xe con 10 tấn tại Thái Bình được chúng tôi nhập khẩu thiết bị và tư vấn chế tạo lắp ráp thiết bị theo yêu cầu để đáp ứng với mục đích của nhà máy

Thông số pa lăng 10 tấn

+ Kiểm tải :12.5  tấn

+ Tải trọng nâng tối đa:10000 (10 tấn)

+ Khẩu độ: 8M

+ Chiều dài:34 m

+ Chiều cao nâng:5.40m
+ Tốc độ di chuyển palang : 12/5 mét/phút

+ Tốc độ di chuyển dọc cầu trục : 24 mét/phút

Dưới đây là hình ảnh xe con cầu trục 10 tấn mà chúng tôi đã thi công lắp đặt :

Viết bình luận của bạn:
Bình luận (1)
binh-luan

Ali

04/11/2021

đep thế