Cầu trục dầm đơn 12.5 tấn

Cầu trục dầm đơn 12.5 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 12.5T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 10 tấn

Cầu trục dầm đơn 10 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 10T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 8 tấn

Cầu trục dầm đơn 8 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 8T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 6.3 tấn

Cầu trục dầm đơn 6.3 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 6.3T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 5 tấn

Cầu trục dầm đơn 5 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 5T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 3.2 tấn

Cầu trục dầm đơn 3.2 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 3.2T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết