Cầu trục dầm đơn 12.5 tấn

Cầu trục dầm đơn 12.5 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 12.5T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 10 tấn

Cầu trục dầm đơn 10 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 10T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 8 tấn

Cầu trục dầm đơn 8 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 8T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 6.3 tấn

Cầu trục dầm đơn 6.3 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 6.3T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 5 tấn

Cầu trục dầm đơn 5 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 5T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đơn 3.2 tấn

Cầu trục dầm đơn 3.2 tấn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CẦU TRỤC DẦM ĐƠN Q = 3.2T STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 10 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 10 tấn Thương Hiệu Châu âu

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục dầm đôi 10 tấn  STT Mô tả Thông số Đơn vị...
Liên hệ
Xem chi tiết