Palang dầm đơn 3.2 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đơn 3.2 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 5 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đơn 5 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 6.3 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đơn 6.3 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 8 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đơn 8 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 10 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đơn 10 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 12.5 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đơn 12.5 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết