Cầu trục quay 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 3.2 tấn, 5 tấn, 6.3 tấn, 7.5 tấn, 10 tấn

Cầu trục quay 1 tấn, 2 tấn, 3 tấn, 3.2 tấn, 5 tấn, 6.3 tấn, 7.5 tấn, 10 tấn

Thông số kỹ thuật cơ bản Sản phẩm ...
Liên hệ
Xem chi tiết