Palang dầm đôi 3.2 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 3.2 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

   MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim A...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 5 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 5 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 6.3 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 6.3 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 8 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 8 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 10 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 10 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 12.5 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 12.5 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 16 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 16 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 20 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 20 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 25 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 25 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 32 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 32 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 40 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 40 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đôi 50 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

Palang dầm đôi 50 tấn 6 mét RIM Thương Hiệu Châu Âu

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Dầm đơn Tiêu Chuẩn Châu Âu   2 Thương hiệu Rim Anh Quốc (...
Liên hệ
Xem chi tiết