Palăng dầm đôi 5 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

Palăng dầm đôi 5 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đôi   2 Thương hiệu Hyundai (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palăng dầm đôi 7.5 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

Palăng dầm đôi 7.5 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đôi   2 Thương hiệu Hyundai (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palăng dầm đôi 10 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

Palăng dầm đôi 10 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đôi   2 Thương hiệu Hyundai (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palăng dầm đôi 15 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

Palăng dầm đôi 15 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đôi   2 Thương hiệu Hyundai (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palăng dầm đôi 20 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

Palăng dầm đôi 20 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đôi   2 Thương hiệu Hyundai (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết