Cổng trục 3 tấn dầm đơn

Cổng trục 3 tấn dầm đơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 3 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 5 tấn dầm đơn

Cổng trục 5 tấn dầm đơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 5 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 10 tấn dầm đơn

Cổng trục 10 tấn dầm đơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 10 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cổng trục 12.5 tấn dầm đơn

Cổng trục 12.5 tấn dầm đơn

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CÔNG TRỤC DẦM ĐƠN 12.5 TẤN STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết