Palang dầm đơn 1 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc

Palang dầm đơn 1 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 2 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc

Palang dầm đơn 2 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 3 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc

Palang dầm đơn 3 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc

1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đơn ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 5 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc

Palang dầm đơn 5 tấn 6 mét KGcranes Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 7.5 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc

Palang dầm đơn 7.5 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 10 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc

Palang dầm đơn 10 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 15 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc

Palang dầm đơn 15 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 20 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc

Palang dầm đơn 20 tấn 12 mét KGcranes Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 ...
Liên hệ
Xem chi tiết