Palang dầm đơn 1 tấn 6 mét Hyundai Hàn Quốc

Palang dầm đơn 1 tấn 6 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đơn   2 Thương hiệu HYUNDAI (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 2 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

Palang dầm đơn 2 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đơn   2 Thương hiệu HYUNDAI (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 3 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

Palang dầm đơn 3 tấn 12 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đơn   2 Thương hiệu HYUNDAI (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết
Palang dầm đơn 5 tấn 6 mét Hyundai Hàn Quốc

Palang dầm đơn 5 tấn 6 mét Hyundai Hàn Quốc

STT MÔ TẢ THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 1 Kiểu Pa-lăng cáp điện dầm đơn   2 Thương hiệu HYUNDAI (Hàn Quố...
Liên hệ
Xem chi tiết