Cầu trục dầm đôi 50 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 50 tấn Thương Hiệu Châu âu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục dầm đôi 50 tấn  STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHU...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 40 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 40 tấn Thương Hiệu Châu âu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục dầm đôi 40 tấn  STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHU...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 32 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 32 tấn Thương Hiệu Châu âu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục dầm đôi 32 tấn   STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 25 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 25 tấn Thương Hiệu Châu âu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục dầm đôi 20 tấn  STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHU...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 20 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 20 tấn Thương Hiệu Châu âu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục 20 tấn dầm đôi STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 16 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 16 tấn Thương Hiệu Châu âu

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục 16 tấn dầm đôi STT Mô tả Thông số Đơn vị ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 12.5 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 12.5 tấn Thương Hiệu Châu âu

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục 12.5 tấn dầm đôi STT Mô tả Thông số Đơn vị ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 10 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 10 tấn Thương Hiệu Châu âu

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục dầm đôi 10 tấn  STT Mô tả Thông số Đơn vị...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 8 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 8 tấn Thương Hiệu Châu âu

THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục dầm đôi 8 tấn  STT Mô tả Thông số Đơn vị A ...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 6.3 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 6.3 tấn Thương Hiệu Châu âu

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục  6.3 tấn dầm đôi STT Mô tả Thông số Đơn v...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 3.2 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 3.2 tấn Thương Hiệu Châu âu

  THÔNG SỐ KỸ THUẬT Cầu trục 3.2 tấn dầm đôi STT Mô tả Thông số Đơn vị A...
Liên hệ
Xem chi tiết
Cầu trục dầm đôi 5 tấn Thương Hiệu Châu âu

Cầu trục dầm đôi 5 tấn Thương Hiệu Châu âu

STT Mô tả Thông số Đơn vị A THÔNG SỐ CHUNG 1 Mã hiệu DHO-5T-SP10-15-20-25-30-L…   ...
Liên hệ
Xem chi tiết